Kvíz - Kanada


Otázka č. 1:
Z kolika "částí" se zkládá Kanada?
 a) 9 provincií a 4 terotoria
 b) 10 provincií a 3 terotoria
 c) 12 provincií a 2 terotoria

Otázka č. 2:
Jaký list je na kanadské vlajce?
 a) dubový
 b) lipový
 c) javorový

Otázka č. 3:
Hlavní město Kanady je...
 a) Ottawa
 b) Toronto
 c) Quebec

Otázka č. 4:
Se kterým státem Kanada sousedí?
 a) s Kalifornií
 b) s USA
 c) s Ruskem

Otázka č. 5:
Kdo stojí v čele Kanady?
 a) královna
 b) prezident
 c) velkovévoda

Otázka č. 6:
Jakou má Kanada měnu?
 a) AUD
 b) USD
 c) CAD

Otázka č. 7:
Kanada není členem...?
 a) OECD
 b) EU
 c) G20

Otázka č. 8:
Huronské slovo Canata znamená...
 a) vesnice
 b) jezerní lid
 c) bobří řeka

Otázka č. 9:
V Kanadě se nenachází povodí...
 a) Atlantického oceánu
 b) Tichého oceánu
 c) Indického oceánu

Otázka č. 10:
Jak se původně jmenovala Kanada?
 a) Nový Svět
 b) Nové Skotsko
 c) Nová Francie