Historie

Průzkum území Kanady Nejprve něco o samotném názvu Kanada. Ten pochází z jazyka indiánského kmene Huronů - kde přesně zní kanata - a znamená vesnice či osídlení. Toto slovo použili poprvé indiáni při rozhovoru s francouzským průzkumníkem Jacquesem Cartierem jako označení osady Stadacona. Ten jej následně začal používat jako označení zprvu blízkého a později i vzdáleného okolí této osady, přičemž postupně se tento název rozšířil na většinu kanadského území a vytlačil tak tehdejší pojmenování Nová Francie.

Prapůvodní obyvatelé obývali dle archelogických poznatků Kanadu už cca před 26 000 lety. O první evropské osídlení (byť jen krátkodobě) se okolo roku 1000 zasloužili vikingové, kteří zalložili osadu v lokalitě L'Anse aux Meadows. Od té doby až do roku 1497 se o toto území nikdo nezajímal. Právě až v roce 1497 prozkoumal John Cabot kanadské pobřeží Atlantiku (pod britskou vlajkou), a následně roku 1534 výše zmíněný Jacques Cartier (pro Francii).

V průběhu 17. století pak Francie kolonizovala především okolí řeky sv. Vavřince. Následně však v rozmezí let 1689-1763 došlo k řadě dílčích válek mezi francouzi a indiány, které nakonec způsobily zánik moci Francie na území Kanady, jež pro změnu připadla Velké Británii.
Dalším důležitým momentem bylo to, že se Kanada za americké války za nezávislost nepřipojila k povstání třinácti amerických kolonií, a stala se tak cílem mnoha tisíc obyvatel, kteří museli z USA uprchnout kvůli své loajalitě k Velké Británii (tato historická událost je pěkně vylíčena v historickém románu Kennetha Robertse: Oliver Wiswell).
Díky tomu posílil v Kanadě britský vliv a mohla pokračovat expanze do severních a východních dosud neprobádaných území.

Dalším meziníkem byl rok 1846, kdy byly podepsány tzv. Oregonské úmluvy, které ukončovaly hraniční spory mezi USA a Kanadou, a hranice byla nově určena (na západě) 49. rovnoběžkou.
V průběhu dalších let se postupně jednotlivé kolonie a provincie spojovali to jediného autonomního dominia - toto spojování trvalo cca od roku 1867 do roku 1905 (Alberta a Saskatchewan), resp. do roku 1949 (Newfoundland).

V roce 1981 a 1982 došlo k tzv. patriaci ústavy, což fakticky znamenalo, že se z Kanady stala zcela nezávislá země, v jejímž čele však stále stojí monarcha sdílený se Spojeným Královstvím.