Demografie

Geopolitická mapa Kanady I přesto, že je Kanada druhou největší zemí světa co do rozlohy, má "pouhých" cca 33 milionů obyvatel, což představuje asi 36. pozici ve světovém žebříčku. Vzhledem k rozloze má však poměrně nízkou hodnotu hustoty zalidnění - 3,26 obyv./km2. Nárůst počtu obyvatelstva je však více než přirozenou porodností způsoben uvolněnou kanadskou imigrační politikou.

Kanada je často označována jako velice multikulturní země, což lze poměrně snadno potvrdit výčtem ze skladby obyvatelstva: kanaďané, angličané, francouzi, skotové, irové, němci, italové, čínané, ukrajinci, domorodci (indiáni), holanďané, poláci atd...

Osídlení Kanady je velice nerovnoměrné - velká část obyvatelstva žije ve městech u východního pobřeží nebo do vzdálenosti 100 mil od hranic s USA. V protikladu k tomuto jsou velké části území - především na severu - téměř neobydlena.

Mezi největší kanadská města patří:
Toronto (provincie Ontario)
Montreal (provincie Quebec)
Vancouver (provincie British Columbia)
Ottawa–Gatineau (provincie Ontario–Quebec)
Calgary (provincie Alberta)
Edmonton (provincie Alberta)
Quebec City (provincie Quebec)
Winnipeg (provincie Manitoba)
Hamilton (provincie Ontario)
London (provincie Ontario)
Kitchener–Waterloo (provincie Ontario)
St. Catharines–Niagara (provincie Ontario)
Halifax (provincie Nova Scotia)
Oshawa (provincie Ontario)
Victoria (provincie British Columbia)
Windsor (provincie Ontario)